Uğur Mumcu

Uğur Mumcu
Bu toplum, bedeninden hiç eksilmeyen yaralarla yaşıyor…

Gözden kaçanı, görülmeyeni, yok sayılanı, değer verilmeyeni, fark edilmeyeni fark ettirmek için...
16 Aralık 2016 Cuma

Getiren ABD, Götüren ABD


ABD bugüne kadar başta Ortadoğu’da olmak üzere dünyanın çok çeşitli yerlerinde çeşitli şekillerde istemediği ülke liderlerini koltuğundan indirdi. ABD, dış istihbarat örgütü CIA aracılığı ile istediğini Türkiye’de gerçekleştirdi. ABD, daha önce Menderes’e, Demirel’e Ecevit’e yapılan darbeyi şimdi AKP’ye yapmak istiyor!..

ABD Türkiye’de nasıl darbe yapar? ak parti akp erdoğan cia

Peki ABD Türkiye’de nasıl darbe yapar?

Olayları özetin özeti olarak vererek sömürgeci, emperyalist Amerika’nın Türkiye’de ne yaptığına tarihsel süreci izleyerek bir bakalım..

Öncelikle şunu belirtmeliyim ki dünyanın en önemli aktörü bugün Amerika Birleşik Devletleri’dir. Ortadoğu’da olan her bir olaydan haberi vardır ve burada çoğu şeyi kendisi şekillendirir.
Bunu nasıl gerçekleştirir?

Türk Solu diye bir 'tür'ün soyu tükendi!

Türk Solu'nun kimisi kuramsal dünyada yaşayan entelimsiler, kimisi halktan tamamen kopukdeğil ama yaşam tarzıyla burjuva, kimisi "aman bi şey olmasın"düşüncesiyle hiç bir şeye bulaşmayan, kimisi köşesineçekilmiş-küskün...

Türk solu, o kaybolmuş devrimci geçmişini arıyor. Sosyal yaşam düzeninin emekçiler lehine dönüşmesini arzulayan; mazlumun, zalim karşında zaferini hedeflemiş, sömürü düzeninin ortadan kalkmasının hedefini koymuş Denizleri, Ecevitleri, Aybarları, Kıvılcımlılarını arıyor…

Türk solu o kaybolmuş devrimci geçmişini arıyor. Sömürüyü kaldırma hedefini koymuş Denizleri, Ecevitleri, Aybarları, Kıvılcımlılarını arıyor.

Türk solu devrimci insanlarını arıyor!

Sol bu ülkede neden yok derler? Vardır ama oldurmazlar…
Türkiye’de Sol’u satamaz, pazarlayamazsınız; onu satın alacak olmaz. Olsa da kısa süreliğine kalır, o da bir süre sonra devrini tamamlar…
Türkiye’nin çok partili hayata geçmesiyle birlikte sağ partilerin hegemonyası