Uğur Mumcu

Uğur Mumcu
Bu toplum, bedeninden hiç eksilmeyen yaralarla yaşıyor…

Gözden kaçanı, görülmeyeni, yok sayılanı, değer verilmeyeni, fark edilmeyeni fark ettirmek için...
19 Şubat 2012 Pazar

Hortumcu demokrat! - Necati Doğru

Hortumcu demokrat! - Necati Doğru
Az lafla anlatmaktan yanayım. Yapılmamış darbeden ötürü hapse konulmuş generale vurarak “demokrat” olunamaz. 74 yıl önce ölmüş Mustafa Kemal Atatürk’e saldırarak da “demokrasi”  geliştirilemez.
Demokrat mısın!
Şeffaf olacaksın.
Görünür duracaksın.
Devlet parası 2 yoldan soyuluyor .
Devlet mal alırken.
Devlet malını satarken.
Devletin soyulmasını iyi anlatabilmek için “hortumculuk” deyimi bulundu. Hortumculuğu en aza indirebilirsen o zaman ülkeye “gerçek demokrasinin” gelmesine hizmet etmiş olacaksın.
Herkes biliyor.
Hortum çarkının 3 ayağı var.

Siyasetçi yani iktidar.
Bürokrat yani iktidarın memuru.
İşadamı yani iktidarın destekçisi.
Hortumculuğun bu üçlüsü bira araya geliyorlar; şekil-şartına-defterine-kitabına-yasasına-tebliğine- kanuna-kanun hükmünde kararnamesine uydurarak “devlet, ihalelerle ve davetiye usulüyle, mal- hizmet alırken 1 liralık malı 5 liraya” çıkartıyorlar. Devlet mülkünü satarken de (özelleştirme yoluyla) bu “arsız faşist ve antidemokratik üçlü”  devletin 5 liralık malını 1 liraya kapatıyorlar.

Xxx

Halkın parasını soyuyorlar.
Soygunu  paylaşıyorlar.
Soygun parasıyla “particiliği-milletvekilliğini-parti delegelerini- kilit mevkilerdeki üst bürokratik koltukları- icabında yargıyı-yasamayı-yürütmeyi-hakimi-savcıyı-polisi-bilirkişi olmuş profesörü” satın alıp sefil köleler haline getiriyorlar.
Adına demokrasi diyorlar.
Bilenler hatırlayacaktır.
Bülent Ecevit başbakandı.
Bülent Ecevit döneminde “sistemi faşistleştiren hortumculuk çarkının bu  3 ayağını” kırmak için ileri demokrasilerdeki modeller araştırıldı. Kılı kırk yarıldı. En iyisi bulundu. Türkiye’deki yasa çıkarıldı.
Kanunun adı:
Kamu İhale Kanunu (KİK) idi.
Devlet mal alırken.
Devlet mal starken.
Şeffaf ve denetlenir olacaktı
Bülent Ecevit’in siyasi ömrü yetmedi, bu yasa çıktıktan sonra  Tayyip Erdoğan, “hortumları keseceğiz” diye iktidar oldu.Kamu İhale Kanunu’nu 2002 yılından 2011 yılına kadar; torba yasalarla, teşkilat yasalarıyla, gece geç vakit başka bir kanuna ilave edilen maddelerle budayarak, 41 defa değişikliğe uğrattı.

Xxx

İhalelerde denetim sınırlandı.
Müfettişler etkisiz kılındı.
Basın istediği kadar yazsın şikayet eden yoksa yolsuzluk yapanı sorguya alıp dava açmak kaldırıldı. Yolsuzluk ihbar ve şikayetleri yapmak ise yüksek bedel parası yatırma şartına bağlandı. Devlet alımlarında çok büyük paralar tutan TOKİ ihaleleri, Başbakanlık Tanıtma Fonu harcamaları, yoksul ailelere kömür dağıtımı Kamu İhale Kanunu dışına çıkartıldı. İstanbul Milletvekili (CHP)  Aykut Erdoğdu, Hazine Müsteşarlığı Baş Kontrolörlüğü yaptı. Türkiye’de bu hesapları en iyi bilebileceklerden biridir.
Tabloyu çıkartmış.
2002-2010 yılları arasında; Kamu İhale Kurumu (KİK)’na bilgi verilerek yapılan ihalelerde devletin 377 milyar TL’si harcanmış. Bu ihalelerin sadece 261 milyar TL’lik kısmı açık ihale şartlarıyla yapıldı, 116 milyarlık kısmı ise üç-beş firmayı çağırıp davetiye usulüyle ve eksik rekabet şartlarında gerçekleşti.
Bu KİK bilgisiyle yapılanlar.

Xxx

Asıl büyük harcamalar ise Kamu İhale Kurumu’na (KİK) hiç gelmeden yapılıyor.
Aykut Erdoğdu  diyor ki:
377 milyar TL ihaleyi inceledik.
30-40 şirkete paylaştırılmış.
Hepsi de iktidara yakın.
Bir haftadır gazetelerde bölük pörçük yazılan; son KİK operasyonunda; büyük yolsuzluğa adı karışan Devlet Demir Yolları, Karayolları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi, Gaziosmanpaşa Belediyesi oldu. 1 milyar TL yolsuzluk olduğu söylenen işleri, teknik takipte adları geçen ve fotoğrafları da yayınlanan şirketlerin sahiplerine verenler bunlar.
Niçin tık ses çıkmıyor?
Ne biçim demokratsınız?
Hortumcu demokratlar!

http://haberguncel.blogspot.com/2012/02/hortumcu-demokrat-necati-dogru.html
Siyasi Forum Siyasi-Politik Haber - Makale - Yazılar -- Sosyoloji Toplum bilimi , sosyoloji ders notları

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder