Uğur Mumcu

Uğur Mumcu
Bu toplum, bedeninden hiç eksilmeyen yaralarla yaşıyor…

Gözden kaçanı, görülmeyeni, yok sayılanı, değer verilmeyeni, fark edilmeyeni fark ettirmek için...
24 Ekim 2010 Pazar

Savaşı kazanmak güçlü ülkeler için günümüzde zor değil - ama ya barışı kazanmak?

Barışı Kazanmak
Savaşı kazanmak güçlü ülkeler için günümüzde zor değil - ama ya barışı kazanmak?

BARIŞI KAZANMAK

I. Almanya-1

II. Almanya-2

III. El Salvador

IV. Bosna

V. Irak-1

I. Bölüm Almanya-1

II. Bölüm Almanya-2


EL SALVADORLord Ashdown üçüncü bölümde gerilla grupları arasında çatışmalara sahne olan El Salvador'a 16 yıl önce yapılan BM müdahalesinin ertesini inceliyor.
BM en iyi operasyonlarından biri kabul edilen El Salvador'daki başarısını neye borçlu?
Paddy Ashdown "Hem Soğuk Savaş'ın bitmesiyle doğan ortama, hem de örgüt yöneticilerinin attığı isabetli adımlara" diyor.

III. Bölüm El Salvador

BOSNAPaddy Ashdown dördüncü bölümde dört yıl boyunca görev yaptığı Bosna'ya uzanıyor ve çuvaldızı kendisine batırmaya çalışıyor.
Lord Ashdown'a göre Bosna'da savaşı izleyen yedi yılda altı seçim düzenlenmesi hataydı.
"Oysa Bosnalıların hararetle ihtiyacı olan iki şey vardı: İş ve güvenlik."

IV. Bölüm Bosna

IRAK
Lord Ashdown beşinci bölümde günümüze geliyor ve Irak'ın işgalinin ardından izlenen politikaları diğer deneyimlerle, özellikle de Almanya'yla karşılaştırıyor.Ashdown'a göre ABD'nin buradaki icraatları gelecekte "Paramparça bir ülkeyi yeniden inşa ederken ne yapmamalı" diye örnek gösterilebilir.
Altıncı ve son bölümdeyse yine Irak örneğinde, Ashdown'ın çıkardığı dersleri dinlemeye devam ediyoruz:
"Uluslararası toplumun barışı sağlamak ve parçalanmış toplumları yeniden toparlamakta çok değerli roller oynayabileceğine gönülden inanıyorum.
"Ve umarım ki o gün geldiğinde Irak deneyimini dikkatle inceler, aynı hataları sil baştan yapmayız."

V. Bölüm Irak-1

VI. Bölüm Irak-2


kaynak:
BBC için hazırlanan bu diziyi Ebru Doğan Türkçe'ye uyarladı, Hüseyin Sükan sundu.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder