Uğur Mumcu

Uğur Mumcu
Bu toplum, bedeninden hiç eksilmeyen yaralarla yaşıyor…

Gözden kaçanı, görülmeyeni, yok sayılanı, değer verilmeyeni, fark edilmeyeni fark ettirmek için...
6 Ağustos 2011 Cumartesi

Mete Kızık'ın yeni çıkan inceleme kitabı 'Küresel İsyan 68'

'Küresel İsyan 68'

Mete Kızık 68 devrimini irdeliyor... Dönemi eşitlik mücadelesinden, çevre ve insan haklarına kadar birçok konuya değinin Kızık, devrimin kazanımlarını vurguluyor.
Mete Kızık'ın yeni çıkan inceleme kitabı 'Küresel İsyan 68' dünden bugüne 68 ruhuna ışık tutyor. Cumhuriyet Kitapları'ndan çıkan eserde Kızık kitabı şöyle özetliyor:
68 küresel isyanında yeşeren, kadınların eşitlik mücadelesi, çevre ve insan haklan, yeni boyutlardaki anti-kapitalist, anti-emperyalist hareketler, tüketici hakları, dünden bugüne ve yannlara uzanan miras...
Diğer yandan, yaşantımızda artık sözü bile edilmeyen kazanımlar da var 68 isyanının sonuçları arasında. Kürtaj, doğum kontrolü, cinsellik, modem eğitim, rock, sanatta sınırsızlık, savaş karşıtlığı, mini . etek, çevre, hayvan hakları bilinci, reşitlik yaşı, flört, katılımcılık üniversite özerkliği, seçme seçilme hakkı bir yanıyla 68 küresel isyanının kazanımları...,
Yaşantımın yansından fazlasını geçirdiğim Avrupa'da dönemin eylemcilerinin de katkı ve önerileriyle hazırladığım bu kitapta, toplumsal ilerlemenin motoru 68 dönemini her yönüyle inceliyorum.
Siyasi Forum Siyasi-Politik Haber - Makale - Yazılar - Kitap

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder